Dame som gjør mediyoga

Nytt kur i Mediyoga har oppstart 06.09.2022 kl 17.30.
5 ganger pris 1000kr.
Bindende påmelding hos Bente . mob. 95184919