PSYKOMOTORISK BEVEGELSESGRUPPE

Nytt gruppetilbud hos oss:)
PSYKOMOTORISK BEVEGELSESGRUPPE
Oppstart: 9.september
Tidspunkt: Onsdager 14:00 til 15:00
Varighet: 8 ganger
Pris: Gruppetakst Fysioterapiforbundet, egenandelstak 2
Begrenset antall deltagere.
I Psykomotorisk bevegelsesgruppe har vi fokus på fortrolighet og kontakt med egen kropp. Øvelsene retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen. Gjennom kroppslige bevegelser og avspenning er målet at spenninger i muskulatur skal slippe og at pusten skal slippe til.
Pust og spenning i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over tid, og gi smerter i muskler og skjelett, eller andre plager. Stress, bekymringer, konflikter, traumatiske opplevelser og livsbelastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse.
Psykomotorisk bevegelsesgruppe passer for deg som ønsker å få bedre forståelse av sammenhengene mellom anspenthet, pust og følelser.
Ta kontakt med fysioterapeut Kari Mette på telefon 93097017 om du ønsker å melde deg på eller om du har spørsmål om gruppetilbudet