Historien om Holanger Fysikalske: Begynnelsen

Holanger Fysikalske er et institutt med lang fartstid i Trondheim. Til høsten er det faktisk hele 47 år siden oppstarten. Vi vil gjerne dele litt av Holanger Fysikalskes historie med våre pasienter, samarbeidspartnere og andre interesserte.

I Adresseavisen fra 26. nov 1968 kan man lese at “Holangers Fysikalske institutt – et nytt institutt for fysikalsk behandling – ble i går offisielt tatt i bruk i Trondheim. Det har tilhold i nybygget på Harmonitomten hvor det i tredje etasje disponerer 160 kvadratmeter. Det er fysioterapeut Arne Holanger – kjent massør for byens skøyteløpere – som har etablert seg der, og som det seg hør og bør var Magne Tommassen hans første kunde.» Under kan dere se helsiden fra Adressa fra ’68. Artikkelen om Holangers Fysikalske er nederst til venstre på denne siden, som vi er så heldige å ha fått fra Adresseavisens arkiv.

Arne Holanger startet Holangers Fysikalske Institutt i 1968, som Trondheims andre Fysikalske Institutt. Da hadde han 10 års erfaring som leder av revmatismehuset bak seg. Som nevnt i utdraget fra Adresseavisen (se under) hadde Arne Holanger mye med skøytemiljøet på 60- og 70-tallet å gjøre, og fulgte opp skøyteløpere som Hjalmar “Hjallis” Andersen, Magne Thomassen, Jan Egil Storholt og Frode Rønning. Han var også fysioterapeut for RBK i nesten 12 år i samme tidsrom. Han brukte også mye tid for og med Reumatikerforeninga i Trondheim, både som styreformann og som fysioterapeut for varmtvannstrimmen i mange år. Holangers fysikalske institutt hadde også et nært samarbeid med nevrokirurgen på RiT (nå St.Olavs Hospital) på denne tiden; alle ryggopererte fikk opptrening og rehabilitering her.

 

Holanger Fysikalske holdt hus på torget til midten av 70-tallet. Deretter flyttet vi til lokaler til Søndre gate og var der i en periode på ca 10 år, før dagens lokaler i Fjordgata 25 ble tatt i bruk på midten av 80-tallet. Arne Holanger jobbet ved instituttet til han var 68 år, men fortsatte med revmatikere til han var ca. 70.

Dette var altså litt om oppstarten på Holanger Fysikalske. Instituttet har utviklet seg mye faglig gjennom årenes løp, i takt med utviklingen av selve fysioterapifaget. Vi bruker nok ikke akkurat de samme metodene nå i dag som for 47 år siden, men adresseavisens artikkel fra ‘68 gir oss et spennende tilbakeblikk på datidens fysioterapipraksis.