ESWT/ Trykkbølgebehandling

Hvilke lidelser og tilstander behandles med denne metoden ?

Trykkbehandling i sort/hvitt

Vi behandler kroniske senebetennelser med eller uten kalk bl.a. i skulder, albue,hoftefestet,kne og akillessener. Likedan brukes trykkbølger mot hælsporer og smerter i fotsålen.

 

Hvor godt resultat kan forventes av trykkbølge- behandling?

Dokumenterte resultater  viser at ca.65-70 % blir bra el. betydlig bedre ved kroniske tilstander som ikke er blitt helbredet ved en rekke andre typer behandling.

Hva er fordelene med trykkbølgeterapi?

Ved trykkbølgebehandling brukes det ingen form for medikamenter el. bedøvelse. Behandlingen stimulerer og fremmer kroppens selvreparerende evner. Det er vanlig å oppleve umiddelbar smertelindring og dermed bedret bevegelse. Evt. bivirkninger er minimale og gir seg raskt.

Hvor lang tid tar hver behandling?

Det tar ca 5 – 10 minutter å administrere 2-3000 trykkbølger per behandling.

Er behandlingen smertefull ?

Det kan den være, men de fleste tåler disse 5 intense minuttene uten smertelindring. Ømheten kan sitte i alt fra noen timer til dager, men gir ikke varig mèn.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg har smerter etter behandlingen?

Behandlingen fører til en betennelsesliknende tilstand i vevet som behandles. Kroppen reagerer med ved å øke cellestoffskiftet rundt behanlingsstedet noe som stimulerer og fremskynder kroppens egne reparasjonsprosesser. Ved behov er det tilstrekkelig med vanlige smertelindrende håndkjøpsmedikamenter. Bruk ikke anti-inflammatoriske medikamenter eller nedkjøling med is. Dette vil hindre kroppen i å reparere seg selv.

Hvordan forholder jeg meg etter behandlingene ?

Selv om du har mindre smerter eller er smertefri, anbefaler vi at du avstår fra intensiv aktivitet som belaster det behandlede området de 2 første dager etter hver behandling.

Hva er radial trykkbølgebehandling /ESWT

Radial trykkbølgebehandling er en ny alternativ fysikalsk / ortopedisk behandlingsmetode.

Radial trykkbølgebehandling er en serie av høyenergetiske trykkbølger som appliseres på området som skal behandles. En trykkbølge er en rent mekanisk bølge, ikke en elektrisk.

Hvordan fungerer  trykkbølgebehandling ?

Behandlingen fører til en betennelsesliknende reaksjon i vevet som behandles. Kroppen reagerer med ved å øke blodsirkulasjon og stoffskifte i nedslagsfeltet, noe som stimulerer og akselererer kroppens egne reparasjonsprosesser. Trykkbølgene bryter ned skadet vev og kalkpåleiringer.

Dersom trykkbølgebehandlingen ikke virker ?

Selv om det vanligvis er god respons på behandlingen i løpet av kort tid, kan det i noen tilfelle ta flere måneder før full effekt er oppnådd. Hvis du etter 3-4 måneder fremdeles ikke har en tydelig forbedring, kan det være aktuelt med for eksempel kirurgisk inngrep. Snakk med legen din om dette.

Er det kontraindikasjoner eller forholdsregler jeg bør ta hensyn til ?      Ja !

    • Cortison-injeksjoner skal ikke være gitt i løpet av den siste måneden før behandling.
    • Blødningstendenser og blodkoagulasjonsforstyrrelser med tilhørende medikasjon.
    • Hjerte- eller sirkulasjonsforstyrrelser.
    • Akutt inflammasjon i behandlingsområdet.
    • Cancer eller graviditet.

All info om trykkbølgebeh. er hentet fra: www.ergomove.no

Trykkbehandling på skulder