Akupunktur

Hva er akupunktur?

Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende – både i Norge og verden forøvrig. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge plager av forskjellige slag.

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som gjennom både lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode med svært få bivirkninger.

I kinesisk medisin ser en på kroppen som en helhet bestående av en rekke vitale organer og energibaner (meridianer) som binder organene sammen. I dette kretsløpet skal energien (qi) strømme fritt og harmonisk. Dette er en forutsetning for god helse. Det er forskjellige faktorer som kan påvirke gjennomstrømningen av qi, eksempelvis vil en ubalanse mellom hvile og aktivitet, varme og kulde, feil kosthold, langvarig ubearbeidede følelser, emosjonelle sjokk osv kunne føre til at energien enten stopper opp eller «løper løpsk», og sykdom og smerter er et faktum. Hensikten med bruk av nåler og andre verktøy akupunktører benytter seg av f.eks kopping og brennende moxa, er å få energien til å flyte gjennom kretsløpet igjen, slik at den kan utføre sine funksjoner bl.a gi næring til de vitale organene og beskytte kroppen mot ytre helseskadelige faktorer. Akupunktur stimulerer kroppens egne helbredelsesprosesser.

Akupunkturens smertedempende effekt er godt dokumentert, ved den såkalte spinale og thalamiske portteori og ved at
akupunktur stimulerer egenproduksjon av bl.a. endorfin. Andre stoffer som blir frigjort – f.eks serotonin – forklarer noe
av den positive effekten akupunktur kan ha på pasienters psykiske tilstand. Forskning har også avdekket hvordan akupunktur stimulerer dannelsen av stoffer lokalt som virker utvidende på blodårene og dermed bedrer perifer sirkulasjon. Slik blir gjennomblødningen i muskulaturen bedret og akupunktur virker derfor også muskelavslappende. Forskning viser også hvordan akupunktur stimulerer immunapparatet og har en rekke ulike hormonelle effekter – f.eks kan akupunktur bidra til å stabilisere menstruasjonssyklusen, påvirke tarmbevegelser, påvirke blærens tømmefunksjon mv. Moderne vitenskap er i ferd med å forklare både generelle virkningsmekanismer og spesifikke effekter av akupunktur. Fortsatt gjenstår det en del spørsmål som står ubesvart, men videre forskning vil nok bidra til å forklare flere av akupunkturens gunstige effekter.

Hva er medisinsk akupunktur eller bruk av nåler i fysioterapi?

Flere og flere fysioterapeuter benytter seg av nåler i sin fysioterapibehandling. Det benevnes ofte som medisinsk akupunktur. Metoden er etter hvert anerkjent i fysioterapi over store deler av verden. Medisinsk akupunktur, med sin vitenskapelige forankring, er oftest brukt som et supplement til annen fysioterapibehandling.

Fysioterapeuter benytter seg av nåler i behandling når behandlingen er basert på en fysioterapeutisk undersøkelse.
Nålebehandling som inngår i medisinsk akupunktur, hviler i hovedsak på et kunnskapsgrunnlag som synes forenlig med fysioterapi.
Den enkelte fysioterapeut er underlagt helsepersonellloven om faglig forsvarlighet.