Psykomotorisk fysioterapi

Vår fysioterapeut Kari Mette har startet på videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi nå i høst og tar i mot pasienter fra 30.september. Psykomotorisk fysioterapi har fokus på bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen. Gjennom behandling får man økt kontakt med egen kropp og en bedre forståelse av sine plager. Pris etter takst, egenandelstak 2.